Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Nihat Sami Banarlı Kimdir | Biyografi |

 

Nihat Sami Banarlı Biyografisi, Nihat sami banarlı kimdir ve eserleri,Nihat Sami Banarlı Kimdir Türk edebiyat tarihçisi, yazar (İstanbul 1907-1974) İ.Sami Beyin oğludur.

İstanbul Dârülfünunu Edebiyat fakültesini ve Yüksek Muallim mektebini bitirdi (1930).

Nihat Sami Banarlı
Nihat Sami Banarlı,Türk edebiyat tarihçisi, yazar (İstanbul 1907-1974)

Edirne ve İstanbul’da öğretmenlik, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı.

Nihat Sami Banarlı Eserleri

Dâstân-ı Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osman ve Cemşid ü Hurşid Mesnevisi (1939), Edebî Bilgiler (1940), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (1948), Metinlerle Edebî Bilgiler (1950), Metinlerle Türk Edebiyatı (3 cilt, 1951-1954), Yahya Kemal Yaşarken (1959), Yahya Kemal’in Hatıraları (1960).

 

Bir yanıt yazın