Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Nikephoros Kallistos | Biyografi |

Nikephoros Kallistos Xanthopoulos,Nikephoros Kallistos Kiliseye bağlı bizanslı yazar (öl. 1335).

İstanbul’da rahipti; birçok eser yazdı; başlıca eseri Hıristiyanlığın başlangıcından imparator Phokas’ın ölümüne (610) kadar olan dönemi ele alan 18 ciltlik Ekklesiastike His-toria’dır (Kilise Tarihi).

Bir yanıt yazın