Nikolay Leskov Kimdir,Hayatı

Nikolay Leskov Kimdir Rus yazarı (Gorohovo, Oryol hükümeti 1831-Petersburg 1895).

Nikolay Leskov Hayatı

Taşrada on beş yıl maliye memuru olarak kaldı ve rus hayatını bütün incelikleriyle tanıdı. Sonra Petersburg’a yerleşti (1861).

Zamanın Oteçestvennıye Nikolay Semyonoviç LeskovZapiski (Yurt Notları) ve Severnaya Pcela (Kuzey Ansı) gibi büyük gazetelerinde elde ettiği başarıdan cesaret alarak kendini tamamen edebiyata verdi.

1874 Yılında millî eğitim komisyonu üyeliğine getirilen yazar özellikle raskol (din sapkınlığı) meselesini incelemekle görevlendirildi.

Nikolai Leskov Eserleri

Ancak aşırı liberal düşünceleri yüzünden görevinden uzaklaştırıldı. Hikâyelerindeki dikkatli günlük hayat gözlemleri, konuşma diline getirdiği yumuşaklık,’ yeni kelimeler yaratması ve olağanüstü zenginlikteki kelime dağarcığı büyük etki yaratan eserler doğurdu: zengin bir tüccar kadının şeytanca kişiliğini anlatan Ledi Makbet Mtsenskogo Uezda (Mtsensk Bölgesinde Bir Lady Macbeth) [1865-1866]; dantelacı bir kadının çirkinliklerle dolu hayatını kendi ağzından veren Voytelnitsa (Kavgacı Kadın) [1867-1868]; sofu yaşlılardan söz eden Zapeçatlennıy Angel (Mühürlü Melek) [1873]; en iyi eserlerinden biri olan ve Kırgız bozkırlarında geçen bir serüveni konu alan Oçarovannıy Strarınik (Büyülenmiş Gezgin) [1873]; Nekuda (Çıkmaz Yol) [1864]; Na Nojah (Kavga) [1870-1871]. Zaşudahy Rod (Düşük Aile) [1867] adlı romanında, 1861 tarım reformundan önceki yıllarda rus köylü kadınlarını canlandırır.

Eserde aktif yardımseverliği ile yazarın felsefî ve dinî düşüncelerini canlandıran prenses Protozanova’mn duru bir dille işlenmiş kişiliği ağır basar.

Stargorod Rahipleri (Soboryane, Hronika, 1872) Leskov’un en iyi eseri sayılır.

Romanda ortodoks rahiplerinin yaşayışını çizerek, XDC. yy. Rusya’sının en zengin, orijinal ve şaşırtıcı hikâyelerini bir-araya getirir.

Eserlerinin çok yönlülüğü, üslûp ve dilinin orijinalliğiyle Leskov en iyi rus nesircilerinden sayılır. Gorki ona «kelime sihirbazı» derdi.

Bir cevap yazın