Nimetullah Halili Sufi Kimdir,Hayatı

Nimetullah Halili Sufi Türk dilcisi (Sofya ?-İstanbul 1562).

önce Minecilik yaptı. İstanbul’a geldi, nakşibendî tarikatına girdi. Dil konularında çalıştı.

Farsça-Türkçe Lûgat-i Nimetullah’ı (Nimetullah Lügati) yazdı. Fiiller, edatlar, çekimler ve isimler olmak üzere üç bölüme ayrılan kitapta, ayrıca etnografya ile ilgili bilgiler, lehçe özelliklerini göstere a parçalar vardır.

Bir cevap yazın