Nişancı İsmail Paşa Kimdir,Hayatı

Nişancı İsmail Paşa,(?-1690) Osmanlı sadrazamı devlet adamı.

Vezir i Azam Nişancı İsmail Paşa

Önce saray çuhadarlığı görevinde bulundu. Daha sonra Rumeli beylerbeyi tayin edilerek tımar verildi. Tuğrakeşler dairesine girdi (1678).

Mehmed IV zamanında çıkan karışıklıklar sırasında vezir oldu (1687). Süleyman II’nin saltanatı başlangıcında yeniçeriler Siyavuş Paşayı öldürünce, sadrazamlığa getirildi (1688).

69 Gün bu görevde kaldı. Zalimliği, ordunun başına Yeğen Osman Paşa gibi ehliyetsiz kişileri tayin etmesi sonucu azledildi (2 mayıs 1688).

Kavala kalesinde tutuklandı. Oradan Rodos’a sürüldü. Haksız yere öldürttüğü Rumeli beylerbeyi Zeynelabidin Paşa dolayısıyla ve Köprülü Mustafa Paşanın emri ile başı kesilerek öldürüldü.

 

Bir cevap yazın