Nişancızade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Nişancızade Mehmed Efendi Kudsî, Türk Tarihçisi ve devlet adamı (Kudüs 1574— İstanbul 1621).

Nişancızade Ahmed Efendinin oğlu.

Mekke, Medine ve Mısır kadılıklarında bulundu.

Şeyhülislâm Bostanzade Mehmed Efendiden mülâzemet aldı.

Kirmasti medresesinde müderris olarak göreve başladı.

1608’de Sahnıseman, 1610’da Eyüp, 1612’de Süleymaniye müderrisi, daha sonra Selânik, Mekke, Bursa ve 1619’da İstanbul kadısı oldu.

Genel tarih niteliğinde Mir’at-ül-Kâinat (Evrenin Aynası) adlı eseri basıldı (1873).

Bir cevap yazın