Nogay Han Kimdir,Hayatı

Nogay Han Kimdir,Cuci milletinin hanı, Berke Hanın başkumandanı (XIII. yy.). İslâmlığı kabul etti. Şaman olan Hulâgu ile çarpıştı.

1263’te Sarı Saltuk isimli bir türk şeyhi 12 000 hanelik bir türkmen grubu ile Nogay Hana sığındı. Nogay Han aynı yıl Kafkasya’da Terek ırmağı kıyısında Hulâgu ordularını yendi.

1264’te Ainos kalesinde esir olan selçuklu sultanı İzzeddin Keykâvus’u kurtardı.

1265’te resmen müslüman oldu. Trakya’da birçok bizans şehir ve kalesini tahrip etti, Macaristan içlerine akınlar yaptı.

Bizans imparatorunun kızıyla evlendi; imparatorun damadı bulgar kralı Konstantin Aseri Tih ile çeyiz meselesi yüzünden savaştı.

Varna yakınındaki Ankhialos (bugün Pomorie) ve Mesambria (bugün Nesebır) adlı bulgar kalelerini ele geçirdi.

1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tatarlarının reisi olarak saltanat sürdü. Toktagu Han tarafından yenildi ve öldürüldü.

Bir cevap yazın