Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Nomoi Nedir,Nomoi Platon | Felsefe Bilgileri |

Nomoi Nedir,(Kanunlar), Eflatun’un yarım bıraktığı ve son eseri olan diyalog.

Bu kitap, on iki bölüme ayrılmış önemli bir siyaset incelemesidir.

Nomoi Platon

Eser, Devleti te olduğu gibi ruh ve bilgi metafiziği sistemi içinde yer alan bir ideal site sistemi değil, mümkün en iyi kanunlar üstüne somut bir denemedir.

Daha önce Politikos’da (Siyaset) ortaya attığı bir fikirden hareket eden Eflatun, kanunların, sürekli bir ayarlamaya ihtiyaç gösterdiğini ve kanunkoyucunun, ideal bir örnekten ilham alacak yerde, tedbirlerini, somut gerçeğin karmaşıklığına uydurmaya çalışması gerektiğini ileri sürer.

Demek ki Eflatun, hükümetin ilkelerini, felsefî düşünce kuruluşlarında değil, mevcut anayasalarda arar.

Aradığı temel unsurları Isparta’da ve Girit şehirlerindeki şekliyle dor sitesinde bulur, fakat bazdan gününe kadar süregelen eski Atina kanunlarından da yararlanır.

Gözden geçirdiği somut meseleler, sayısız denecek kadar çoktur.

Kolektif yemekleri, İktisadî hayatın ve eğitimin düzenlenmesinden tutun da medenî hukuk ve ceza hukukuna, dinî bayramların düzenlenmesine kadar birçok somut meseleyi ele alarak bir bir inceler.

Eflatun’un Anayasası’nda Mısır kanunlarını hatırlatan ruhanî bir muhafazakârlık, aynı zamanda dinî bir hava da vardır: sitenin bütün kanunları, Apollon’un onayına sunulur.

Bir yanıt yazın