Numan Menemencioğlu Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Numan Menemencioğlu Kimdir,(1893 – 1958) Türk hukukçu,devlet adamı.

Numan Menemencioğlu Hayatı

Ortaöğrenimini Selânik ve İstanbul’da yaptı, Lozan Hukuk fakültesini bitirdi.

Viyana elçiliğine, üçüncü kâtip tayin edildi (1914), Hariciye vekâleti umumî kâtipliğine getirildi (1933).

Gaziantep milletvekili olarak bakanlık siyasi müşavirliğinde bulundu (1937), aynı yıl yeniden umumî kâtip oldu. İstanbul’dan milletvekili seçildi.

Dışişleri bakanı olarak kabineye girdi (1942), büyükelçi olarak Paris’e gönderildi (1944), bu görevden emekliye ayrıldı (1956).

Fransız hükümetinin Grandes Croix de La Legion d’Honneur nişanı ile Mısır, Rumen, Yunan, Bulgar, Yugoslav, İsveç ve Alman hükümetlerinin büyük nişanlarını aldı.

Bir cevap yazın