Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Milletvekili Numan Usta | Biyografi |

Milletvekili Numan Usta İlk Türk işçi milletvekili (Dobruca 1885-îstanbul 1934).

Milletvekili Numan Usta Hayatı

Tophane Askerî Sanayi mektebini bitirdi.

Tophane fabrikasında ve Zeytinbumu fabrikasında çalışarak usta oldu.

Son Osmanlı meclisine İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından İstanbul mebusu seçtirildi.

Ingilizler tarafından Malta’ya sürüldü.

Burada iki yıl kadar kaldı (1919-1921); döndükten sonra Büyük Millet meclisinin ilk döneminde işçi milletvekili olarak bulundu. Son görevi Barut İnhisarı Av Fişekleri fabrikası şefliğiydi.

Bir yanıt yazın