Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Konusu

Nur baba hikaye özeti, Nur baba karakterleri, Nur baba konusu özet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Nur Baba – Konusu ,Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Roman(ilk bas. 1922).

Romanda olaylar bir bektaşî tekkesi çevresinde geçer.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Nur Baba – Konusu

Nur Baba, bir bektaşi şeyhidir; tekkesine mürit olan zengin ve gilzel kadınlar üstünde manevî gücünü kullanarak bunları ayartmakta, servetlerini tekkeye mal etmektedir.

Önce, ölen şeyhin karısı Celile Bacı ile evlenerek tekkeye şeyh olur; sonra Ziba Hanımefendinin servetini elinden alır.

Ziba Hanımefendinin yeğeni Nigâr hanım, kocasını, çocuklarını, toplum içindeki mevkiini Nur Baba uğruna feda eder, bütün parasını da tekkeye bağışlar.

Yaşadığı düzensiz hayatın etkisiyle birkaç yıl içinde sağlığını kaybeden Nigâr hanımı da bırakan Nur Baba, Süheylâ adında genç bir kızla evlenir.

Bektaşî tarikatının çözülüş ve bozuluşunu konu edinen Nur Baba romanı, «Bektaşî sırr» adı verilen özel törenleri anlattığı ve sosyal tenkit niteliği taşıdığı için yazıldığı dönemde geniş yankı uyandırdı.

Bir yanıt yazın