Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Nurullah Berk Kimdir,Hayatı,Eserleri | Ressam Biyografileri |

Nurullah Berk Kimdir,Türk ressam ve sanat yazarı (İstanbul 1906-1982).(öl. İstanbul 1982).

ilkokuldan sonra Nişantaşı sultanisinde, Galatasaray lisesinde okudu.

Sanayii Nefise mektebini bitirdi (1924). Paris’te Güzel Sanatlar Yüksek okulunda, profesör Ernest Laurent’ın atelyesinde çalıştı.

Döndükten sonra arkadaşlarıyla «Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar birliği»ni kurdu (1928), aynı yıl eserleri Ankara’da, Etnografya müzesindeki sergide yer aldı.

Yeniden Paris’e giderek Andre Lhote, Fernand Leger akademilerinde çalıştı (1933).

İstanbul’da altı arkadaşıyle «D Grupu»nu kurarak çağdaş sanatın Türkiye’de yerleşmesine çalıştı.

İskambil Kâğıtları ve Yemişler, Liman gibi eserleri kübizmin Türkiye’de ilk örnekleri oldu.

Güzel Sanatlar akademisi öğretim üyeliği (1939), İstanbul Resim ve Heykel müzesi müdürlüğü (1962) yaptı.

Paris Biennali’nde, Çağdaş Türk Grafik Sanatları sergilerinde (Paris, Brüksel, Bükreş, Moskova, Leningrad v.b.) komiserlik, Avrupa konseyi sanat eksperleri komisyonunda delegelik görevlerinde bulundu.

Çanakçılı ikinci ödülü (1948), Devlet sergisi birinciliği (1967), Paris Biennali şeref madalyasını (1967) aldı.

Başlıca eserleri: Modern Sanat (1932); Leonardo da Vinci (1933), Türk Heykeltıraşları (1937), Türkiye’de Resim (1943), La Peinture Turque (1950), Türkiye’de Resim ve Heykel (1957), Belliniler (1951), Paolo Ucello-P. della Francesco (1968), Resim Bilgisi’dır (1964, 1968).

Yeni resimlerinde çizgi disiplini ve yüzey beğenisini yerel motiflere ağırlık veren, grafik nitelikli bir üslûplaştırma yönünde geliştirdi.

D. Güzel Sanatlar Akademisi’nde toplu sergisi (1977), İstanbul’da İş – Sanat (1978), Hobi (1980), Tiglat galerilerinde kişisel sergiler düzenlendi (1981).

Türk ve Yabancı Resminde İstanbul (1977), Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi (Cilt: II, Adnan Turani ile) adlı kitapları yayımlandı (1981).

Nurullah Berk’in Eserleri

Nurullah Berk

Nurullah Berk

Nurullah Berk

Nurullah Berk

Nurullah Berk

Bir yanıt yazın