Nusayriler Kimdir,Nusayri Mezhebi | Kültür,Tarih |

Nusayriler Kimdir (Nusayr’ın adından). Şiîlerin Suriye’de yaşayan bir kolu.

Nusayrîler, daha çok Âsi nehrinin batısında (eski Lazkiye livası) yaşarlardı.

Hama, Humus, İskenderun, Antakya, Adana, Tarsus ve Nablus’un kuzeyinde de nusayrîler vardı.

XX. yy.ın başlarında nusayrîler bu bölgelerde de toplu halde bulunuyorlardı. Bunların Osmanlı devleti meclisinde temsilcileri vardı.

Nusayri Mezhebi

Nusayri mezhebinden olanların inanışları şiî mezhebinin öteki kollarının inançlarına, esaslarına bazı bakımlardan benzer, önemli ayrılıklar; yaratılış, kıyamet, vahiy ve akide ile ilgili görüşlerde ortaya çıkar.

Bir cevap yazın