Nüzhet Hanım Kimdir | Yazar Biyografileri |

Nüzhet Hanım Kimdir (Febime),Türk kadın şair (Öl. İstanbul 1923).

Hakkı Paşanın kızı. özel öğrenim gördü; edebiyat konularında çalıştı.

Başarılı olmayan şiirlerinde kadın dünyasını yansıtan duyuşlar ağır basar.

Bir cevap yazın