Nysa Kütüphanesi

Nysa Kütüphanesi Anadolu’da Karia bölgesindeki Nysa şehrinde kütüphane. Efes’teki Celsus kütüphanesiyle aynı tipte yapılmıştır. Şehir gymnasium’un 150 m kuzeyinde yer alır.

Şehir gymnasium’un 150 m kuzeyinde yer alır. Binanın salonu 14, 80 X 13,40 m boyutlarındadır, giriş kapısının güney tarafında olduğu sanılıyor. Güney duvarı tamamen yıkılmıştır.

Birinci kat toprak altındadır. İkinci katın doğu ve batı duvarlarında 1,20 m genişlik, 0,60 m derinlik ve 1,80 m yükseklikte üçer adet niş vardır. Bu nişler, iki üç kat üst üste yapılmıştır.

Nişlerin iki tarafında anteler vardır. Daha önce antelerin üzerinde bir kaide ve bunun üzerinde de sütunlar bulunduğu sanılıyor.

Batı taraftaki duvarda bu nişlerin derinlikleri 1,90 m’dir. Koridorla salon arasındaki bağlantı, kuzeyde bugün de vardır. Salona açılan kapılar 1,05 m genişliktedir. Eskiden basamaklarla kapıların seviyelerine çıkılıyordu.

Merdivenlerin taştan olduğu sanılıyor. Güney nişinde birinci kata ait kapılar vardır. Dar bir yan koridor bu kapıya açılıyordu. Buradan bu kapı ile birinci kattaki bir galeriye geçiliyordu.

Efes ve Nysa kütüphanelerini birbirinden ayıran özellik; Efes kütüphanesinde iki duvarda da raf olmasıdır.

Nysa Kütüphanesinin tek başına bir kurum gibi değil şehirde bulunan Gymnasium’a bağlı olarak çalıştığı düşünülmektedir. Nysa Kütüphanesindeki kazılar ilk defa 1907 yılında başlamıştır.

Aralıklarla devam eden kazılar halen sürmektedir. Kütüphanede  papirüs ve parşömen rulolar ve yazma eserler uzun süre insanların hizmetine sunulmuştur.

Nysa Kütüphanesi antik çağda Nysa antik kentinin bir kültür merkezi olması yönünde büyük katkı sağlamıştır.

Amasyalı olduğu bilinen ünlü antikçağ coğrafyacısı ve gezgin Strabon’un eğitim almak için bu şehre gelmiş olması şehrin antik çağda bir eğitim ve bilim merkezi olduğunu kanıtlıyor.

Bir cevap yazın