Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ohrili Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ohrili Hüseyin Paşa Kimdir Türk yeniçeri ağası ve sadrazamı (Ohri ? – İstanbul 1622).

Ohrili Hüseyin Paşa Hayatı

Sipahilikten yetişen Hüseyin Paşa bir süre sonra bostancıbaşılığına getirildi.

Bu görevdeyken Nasuh Paşanın öldürülmesi için ferman aldı ve buyruğu yerine getirildi.

1616’da bostancıbaşılıktan alınarak yeniçeri ağalığı ile görevlendirildi.

Bu görevi başarı ile yürüttü, sonra vezir oldu.

Kısa bir süre kubbe nişinliğe getirildi.

Padişah Genç Osman II tarafından sadrazam tayin edilen Ohrili, Lehistan seferinde görevlendirildi.

Aynı yılın (1621) ramazan ayında Sadaretten azledilerek ikinci vezirliğe tayin edildiyse de bu görevde fazla kalamadı.

Karakaş Mehmed Paşanın öldürülmesine sebep olduğu için sadrazamlıktan alındı.

Beşiktaş’ta bir mevlevîhane yaptırdı.

Bir yanıt yazın