Öküz Mehmet Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Öküz Mehmet Paşa Kimdir,Bir öküz nalbantının oğlu olduğundan öküz lakabıyla de tanınır.

Enderundan yetişti; silâhtar oldu. Vezirlik rütbesiyle Mısır valiliğine tayin edildi (1607).

Öküz Mehmet Paşa Hayatı

Mısır’daki vergi meselesini çözüme bağladı.

Bazı askeri gruplar vergi alamadıklarını ileri sürerek ayaklandılar.

Mehmed Paşa isyanı bastırdı.

Mısır’daki başarısından dolayı ikinci vezir yapılarak kaptanıderyalığa getirildi.

Ahmed I’in yedi yaşındaki kızı Cevher Hatun ile nikâhlandı (1612).

Fransa ve İngiltere’ye verilen imtiyazlara karşı çıkan malta ve floransa gemilerinin Silifke ve yakınlarına saldırması üzerine, otuz kadırga ile denize açıldı (1613).

Hıristiyan devletlerle işbirliği yapan Manoğlu Fahreddin II’yi yendi.

Sisam adası önlerinde floransa donanmasına yenilince görevinden alındı.

Nasuh Paşanın idam edilmesinden sonra (1615) İran meselesini çözümlemekle görevlendirildi.

1615’te Halep’e gelen Mehmed Paşa, bir yıl sonra büyük bir orduyla Erzurum üstünden Kars’a gitti.

Buraya asker bırakarak Revan üstüne yürüdü, iran kuvvetlerini burada yendikten sonra Revan’ı 44 gün süreyle kuşattı.

İranlıların Nasuh Paşa antlaşmasına göre bir barış yapılması isteğini kabul ederek Erzurum’a döndü, önce, seferde ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden alındı.

İstanbul’a döndüğü sırada ikinci vezirlik verildi.

Sonra da sadrazamlığa getirildi (1619).

Bir süre sonra azledilerek Halep beylerbeyliğine tayin edildi.

Bu görevdeyken öldü.

Karagümrük semtinde cami, çeşme, Ulukışla’da han, hamam, cami, çarşı, mektep, medrese ve köprü yaptırdı.

Bir cevap yazın