Ömer Lütfi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Ömer Lütfi Paşa Kimdir (Mihaylo Latos,denir), Macar asıllı Türk kumandan; (Plaşki, Hırvatistan 1806 – İstanbul 1871).

Avusturya Harp okulu öğrencisiyken Osmanlı devletine sığındı (1828).

Ömer Lütfi Paşa Hayatı

Müslüman oldu ve Ömer Lütfi adını aldı.

Abdülmecid’in veliahtlığında ona hocalık yaptı.

Miralay olduğu sırada Lübnan emirliğine tayin edildi (1841); fakat bu tayin, Fransa ve Rusya tarafından protesto edilince geri alındı (1842).

Karadağ isyanını bastırmakla görevli kuvvetlerin başına getirildi (1852).

Kırım savaşı (1853-1856) başladığı zaman Tuna cephesi kumandanıydı.

Tuna’yı geçerek rus ordularını Olteniça’da (bugün Oltenita) [1853] ve Kalafat yakınlarında Çatana’da (1854) yendiği için kendisine serdarıekrem unvanı verildi.

Aynı yıl Eflak-Boğdan’ın Avusturyalılar tarafından işgali ve savaşın Kırım’a geçmesi üzerine Kırım’daki osmanlı kuvvetlerinin kumandanlığına getirildi; Gözleve’ye saldıran Rusları yendi (1855).

Sivastopol’ün ele geçirilmesinden sonra Ruslar tarafından kuşatılan Kars’ı kurtarmak için Kafkas cephesine geçti.

Rusları Ingur ırmağı kıyısında yendi; fakat Kars’ın düşman eline geçmesini önleyemedi.

Hersek hıristiyanlarının ve Karadağlıların isyanlarını bastırdı.

Karadağ prensini Reika’da (Rijeka) yendi (1862).

Girit isyanlarının başlaması üzerine Girit’e gönderildi; âsileri Laşit’te (Lasithi) yenerek (1866) isyanın bastırılmasını sağladı.

Hassa ordusu müşiri oldu (1869).

Bir cevap yazın