Ömer Naili Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ömer Naili Paşa Macar asıllı Türk kumandanı (1831-1870).

Macar ihtilâli sırasında Osmanlı devletine sığındı (1848); müslüman oldu ve Ömer Nailî adını aldı.

Askerî idadîde ve Harbiye’de okudu; kurmay oldu (1855); Rumeli’de çeşitli askerî görevlerde bulunduktan sonra askerî mektepler nazırı oldu (1868).

II. Ordu erkânıharp reisi tayin edildi ve ferik oldu.

Harbiyede istihkâm dersleri verdi.

Bir cevap yazın