Orhan Şaik Gökyay Kimdir,Hayatı

Orhan Şaik Gökyay Kimdir Türk şair ve edebiyat tarihçisi. (1902-1994).

Orhan Şaik Gökyay’ın Hayatı

1930 yılında Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan Orhan Şaik Gökyaysonra bir süre öğretmenlik yaptı.

Daha sonra ise İngiltere’de öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği, Londra Üniversitesi’nde Türkçe okutmanlığı yaptı.

Aruz ile yazdığı ilk şiirleri Kastamonu’daki Açıkgöz gazetesinde yayımlandı.

1926 yılında Balıkesir’de görev yaptığı sırada Çağlayan adlı bir dergi çıkardı.

Yazıları Ülkü, Varlık, Orkun ve Hisar gibi dergilerde çıktı. “Bu Vatan Kimin?” adlı şiiri oldukça sevilmiştir. Eski nesirlerden sadeleştirmeler yapmıştır.

Sert kitap eleştirilerinde bulunmuş, bu yazılarını Destursuz Bağa Girenler adlı kitabında toplamıştır.

Genellikle ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan Orhan Şaik Gökyay’ın, arınmış duru bir dili vardır.

Marmara Üniversitesi’nde (1984-85), daha sonra Mimar Sinan Üniversitesinde edebiyat dersleri verdi.

Türk edebiyatına ilişkin bazı incelemeleri Tarih ve Toplum dergisinde yayınlandı. Kültür Bakanlığı|tarafından “devlet sanatçısı” unvanı (1991), ulusal edebiyata ve evrensel sanata katkıları dolayısıyla Edebiyatçılar Derneği’nin Onur Ödülü Altın Madalyası (1993) verildi.

Orhan Şaik Gökyay Eserleri

Birkaç Şiir-Poems (1976), Dede Korkut (1938) ,Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939) ,Dedem Korkudun Kitabı (1973) ,Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri (1957) ,Katip Çelebi’den Seçmeler (1938) ,Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed’in Keykâvus’undan çeviri) ,Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim’den) ,Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde’den) ,Mevâ-idü’n Nefâis fi Kavaidi’l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli’den) ,Hâlâtü’l Kahire mine’l Adâti’-z Zâhire (1984),Destursuz Bağa Girenler (1982).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir