Örikağasızade Hasan Sırrı Kimdir,Hayatı

Örikağasızade Hasan Sırrı Kimdir Türk yazarı (Bursa 1861 – ?, 1933).

Örikağasızade Hasan Sırrı Hayatı

Mülkiye mektebini bitirdi. Saray tercümanlığı, Maarif ve Rüsumat mektupçuluğu, Dârülmuallimin ve Hukuk mektebinde öğretmenlik yaptı.

İkinci Meşrutiyetten sonra rüsüıat eminliği ve umum müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Eserleri: Hukuku Hususiyeti Düvel (Devletler özel Hukuku); Osmanlı Coğrafyası;Hukuku Düvel Noktayı Nazarından Osmanlı-İtalyan Muharebesi. Abdülhamid II nin sarayındaki gözlemlerini bir yazı dizisi halinde Vakit gazetesinde yayınladı.

Bir cevap yazın