Oruç Reis Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |


Oruç Reis Biyografi, Oruç Reis Hakkında Bilgi, Oruç Reis’in Hayatı,Oruç Reis Kimdir
 Oruç Reis,Türk denizcisi (öl. Cezayir 1518). Ebu Yusuf Nurullah Yakub’un oğlu.

Yunanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızcayı öğrendi.

Kardeşi İlyas Reis ile birlikte denizciliğe başladı.

Oruç Reis’in Hayatı

Rodos şövalyelerine esir oldu.

Esirlikten kurtulunca memlûklu sultanı Kansu Gavri’nin hizmetine girdi, mısır ince donanmasının başına getirildi.

Mısır donanmasıyla birlikte İskenderun körfezinde bulunduğu sırada Rodosluların saldırısına uğradı.

Korkud Çelebi’nin verdiği 18 oturaklı bir gemiyle korsanlığa başladı.

Bu gemisi de Rodoslular tarafından ele geçirildi.

Korkud Çelebi ona 22 oturaklı bir gemi daha verdi.

Oruç Reis İtalya kıyılarını yağmaladı.

Yavuz Sultan Selim padişah olunca (1512) Anadolu kıyılarını bırakarak İskenderiye’ye gitti.

İskenderiye’den sonra Cerbe adasını kendine merkez yaptı.

Kardeşi Hızır Reis de (Barbaros Hayreddin Paşa) burada kendisine katıldı.

Tunus sultanı Mulay Muhammed, ele geçirecekleri ganimetten 1/8 pencik ve 1/50 liman vergisi vermeleri şartıyla Oruç Reis’e Halkul Vad kalesini verdi.

Buradan yaptığı çıkışlarla İspanyol ve İtalyan gemilerini ele geçirdi, ünü bütün Batı Akdeniz’e yayıldı.

Bicaye kalesine sığınan İspanyol gemileriyle yaptığı bir çarpışma sırasında kaleden atılan toplarla kolundan yaralandı.

Bu yaralı kolu daha sonra kesildi.

Piri Reis’in emrinde 6 gemiyi İstanbul’a yolladı. Pirî Reis, Yavuz Sultan Selim’e Oruç Reis’in gönderdiği hediyeleri sundu.

Yavuz Sultan Selim de Oruç Reis’e elmas kabzalı iki kılıç, iki hil’at ve iki gemi gönderdi.

Bu sırada Oruç, Cicelli kalesini ele geçirdi.

Bicaye kalesini de ele geçirmek için çalıştıysa da başaramadı.

Cicelli’ye döndü. Burada berberi kabileleri arasındaki anlaşmazlıklara karıştı: berberî reislerinden Abdülaziz ile Kuko Ahmed arasındaki anlaşmazlıkta Abdülaziz tarafını tuttu, böylece Berberîler arasındaki nüfuzu arttı.

Cezayir şehri halkı kendilerini Ispanyollardan kurtarması için Oruç Reis’e başvurdu.

Oruç Reis Cezayirlilerin bu çağrısını kabul etti; 21 gemi ve karadan da 500 kişilik birlikle Cezayir üstüne yürüdü (1516).

Kısa zamanda şehre hâkim oldu.

İspanyollar, Cezayir limanının ağzında bulunan adaya (Penon d’Alger) çekilmek zorunda kaldılar.

Cezayir’in Oruç Reis’in eline geçmesini istemeyen Ispanyollar Don Diego de Vera kumandasında 180 parçalık bir donanma ve 15 000 kişilik bir orduyla şehri almak istedilerse de başaramadılar.

Oruç Reis İspanyolların müttefiki olan yerli kabileleri yendi ve Cezayir’in 150 km batısındaki Tenes kalesini ele geçirdi.

Cezayir’de yönetimi düzenlemek için kardeşleriyle işbölümü yaptı.

Cezayir’in doğu kısmının yönetimini Hızır Reis, batı kısmınınkini de Oruç Reis üstüne aldı.

Bütün ülkede nüfus ve arazi sayımı yapıldı.

İspanyol nüfuzu altında bulunan ilemsen hükümdarlarına bağlı olan Kal’atül Kıla ve sonra da Tlemsen alındı.

İspanyollar Tlemsen’i Oruç Reis’ten geri almak ve eski hükümdarı tekrar başa geçilmek için Don Martin d’Argote kumandasındaki bir kuvveti Cezayir’e  yolladılar.

İspanyollar önce Kal’alül Kılâ’yı aldılar.

Oruç Reis’in kardeşi İshak, lspanyollar tarafından öldürüldü.

Daha sonra da Marki de Comares kumandasında bir ordu Hemsen’i kuşattı.

Oruç Reis İspanyolların ve onlarla işbirliği yapan yerlilerin saldırılarına 6 aydan fazla dayandı; sonra, yanında kalan 40 kadar adamıyla kaleden çıktı.

İspanyol hatlarını yardı.

Arkasından gönderilen Garcia de Tineo kumandasındaki lspanyollar ile Salado ırmağında yapılan son bir savaşta Garcia de Tinec tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın