Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Oscar Levertin | Biyografi |

Oscar Levertin İsveçli yazar (Gryt, Norıköping yakınları 1862 – Stockholm 1906).

Stockholm üniversitesinde edebiyat profesörüydü; önce natüralist akıma bağlandı, sonra Heidenstam ile birlikte natüralizme karşı yürütülen mücadeleye öncü oldu ve bir psikolojik analiz romanı yayınladı: Livest Ftender (Hayatın Düşmanları) [1891].

Ama özellikle şiirleri (Legender och Visor [Efsaneler ve Şarkılar], 1891]; Nya Dikter [Yeni şiirler], 1894; Kurt Sdlomo och Morolf {Kral Süleyman ve Morolf] 1905), Rococonovelîer (1899) ve romanı Magistrarne i östercas (österaas’lı Üstatlar) [1900] ile ün kazandı.

Üstün yeteneklere sahip bir tenkitçi olarak Teater och Drama Under Gustav 111 (Gustaf III Devrinde Tiyatro ve Dram) [1899]; Gustav III Som Dramatisk Författare (Tiyatro Yazarı olarak Gustaf III) [1894] ve Niclas Lef rensen den Yngre (Genç Lefren-sen) [1899] adlı eserleri yazdı..

 Oscar Levertin

Bir yanıt yazın