Osiris Kimdir,Hikayesi | Mısır Mitolojisi Tanrıları |

Osiris – Mitoloji, Osiris Kimdir Eski mısır tanrısı.

Efsanelerin ve en eski inançların doğuşunda büyük ölçüde etkili oldu.

Osiris’in Hikayesi

Osiris’in kişiliği olduğu kabul edilirdi: bitkiler dünyasının hayat gücüydü ve tıpkı kışın toprak altındaki tohum gibi, devre devre dirilmek üzere toprakta gizlenirdi.

Aynı zamanda insanlara görünen, onları yeryüzünde yörieten ve onlara sulanmış toprağı işlemeyi öğreten, medenileştirici bir tanrı-kraldı, sonra araya isis girerek efsanesini zenginleştirdi.

Osiris, Ceb ile Nut’un oğlu, Seth’in kardeşi, isis’in kardeşi ve kocasıdır.

Durmadan ölen ve dirilen bir tanrı olan Osiris (Şeth onu öldürmekte, fakat İsis, gövdesinin parçalarını dikerek onu diriltmekteydi), Eski imparatorluk sonlarında ölüler kralı olarak Anubis’in yerini aldı.

Mısırlıların kişisel dindarlıkları onun varlığında en iyi dinî düşünce alanını buldu.

Helenistik devirde ise, efsanesi daha bir kesinlik kazandı ve yabancı düşüncelerle temas sonucu zenginleşti.

Osiris her ne kadar İsis’in daha yaygın ününden dolayı sönük kalmışsa da, Roma devrine kadar mısır kültlerinin hepsinden daha uzun süre varlığını sürdürdü.

Plutarkhos’a göre Osiris, Mısırlılar için tanrısal aşkın cisimleşmiş şekli ve bir çeşit yüce tanrı olmuştu.

Simyacılara göre Osiris, kurşun ve kükürt ile eşanlamlıydı.

Osiris’e, daha Tarih öncesinden beri bir fetiş şeklinde tapılırdı; dalları budanmış bir çam kütüğü olan ced, klasik çağda tanrının omurga kemiğini temsil eden bir çeşit sütun oldu (Busiris tapınağı).

Osiris başka varlıklarda da (boğa Onuphis, kutsal Mendes koçu, Benu kuşu) cisimleşir.

Fakat özellikle insana benzer şekilde tasvir edildi: tahtına oturmuş veya ayakta, beyaz kurdelelerle sıkıca sarılmış, kırmızı boyunbağlı olarak temsil edilir.

Başında atef tacı (her iki yanında deve kuşu tüyü bulunan külâh) bulunur, göğsü üstünde kavuşmuş durumda olan ellerinde yüce iktidarın sembolü kırbaç ile krallık asası vardır.

Osiris sütunu, bazı eski mısır tapınaklarında (Ramasseum, Medinet Habu) görülen özel tipteki sütunlara denir. Bu sütunların ön yüzlerine, kralı ayakta, Osiris biçiminde gösteren, dev heykeller dayalıdır.

Bir cevap yazın