Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Oskan Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Oskan Efendi’nin Hayatı,Oskan Efendi Kimdir Ermeni asıllı Türk devlet adamı (Erzurum 1867 – ?).

Oskan Efendi’nin Hayatı

İlköğrenimini Erzincan’da yaptı.

İstanbul’a gelerek Düyunı Umumiye idaresine girdi; Irak, Anadolu ve Rumeli bölgelerinde Düyunı Umumiye müfettişi olarak bulundu.

Maliye müfettişliğine getirildi.

Rumeli Maliye komisyonunda görev aldı.

İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra Maliye nezareti başmüfettişliğine tayin edildi.

Mahmud Şevket Paşa ve prens Said Halim Paşa kabinelerinde posta ve telgraf nazırlığı yaptı.

Bir yanıt yazın