Osman Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Osman Dede Kimdir Türk bilim adamı (XII. yy.) .

Osman Dede Efendi

Erzurumludur. Mehmed IV devrinde Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ile ilgili eserinde paşanın, 1658-1669 yılları arasındaki hayatını ve başarılarını belirttir.

İkinci eserinde de onun 1677’ye kadar devam eden fetihlerini, özellikle Girit adasındaki Kandiye kalesinin almışını konu olarak aldı.

Osman Dede Eserleri

Cevâhirüt Tevarih der Beyân-ı Menâkıb-ı Köprülü Fazıl Ahmed Paşa (Köprülü Fazıl Ahmed Paşanın Hayatının Beyanı Hakkında Tarih Cevherleri); Tarih-i Fazıl Ahmed Paşa (Fazıl Ahmed Paşanın Tarihi).

Bir cevap yazın