Osman Nevres Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Osman Nevres Kimdir,Nevresi Cedid diye de bilinir, Türk şairi (Sakız 1820-îstanbul 1876).

Bağdat valisi Ali Rıza Paşanın yardımıyla öğrenim gördü.

Fars dili ve edebiyatını öğrendi.

Kâtiplik görevindeyken, Ali Rıza Paşanın ölümü üzerine İstanbul’a geldi.

Hariciye Mektupçu kaleminde çalıştı.

Abdülkerim Nadir Paşadan yardım gördü; onunla, Bağdat ve Diyarbakır’ı gezdi.

Ordu muhasebecisi olarak Irak ve Hicaz’a gitti.

Oradan Şumnu’ya tayin edildi.

Bir akıl hastalığı geçirdi (1873).

İyileştikten sonra Zaptiye nezareti mektupçuluğuna getirildi.

Farsça ve Türkçe yazılmış bir Divanı vardır.

Bir cevap yazın