Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Osman Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Osman Paşa Kimdir Sinop deniz savaşında ölen Osman Paşanın torunu.

Osman Paşa Hayatı

Deniz Harp okulunu bitirdi.

1877’de mülâzım oldu.

1879’da Basra’ya tayin edildi.

Yüzbaşı olarak Paris’e deniz ataşesi oldu (1883).

Bahriye nazırı Haşan Hüsnü Paşanın kızıyla evlendi.

Abdülhamid II’nin yaveri oldu.

1888’de albay, bir süre sonra da paşa oldu.

Japonya’yı ziyaret edecek olan Ertuğrul gemisine kumandan tayin edildi.

Japonya dönüşünde Ertuğrul gemisinin Oşima burnundaki kayalıklara bindirerek battığı kazada öldü.

Bir yanıt yazın