Osman Pazvantoglu Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Osman Pazvantoglu Kimdir, Vidin ayanı (?, 1758 – Vidin 1807).

Babası Ömer Ağa, 1736-1739 Osmanlı – Avusturya savaşlarına katıldı.

Osman Pazvantoglu Hayatı

Gösterdiği başarılara karşılık Vidin yakınlarında iki köy kendisine tımar olarak verildi, Vidin âyanlığına yükseldi. Keyfî ve kanunsuz davranışları üzerine Vidin’i terk etmesi emredildi; fakat Ömer Ağa bu emri dinlemedi ve idam edilerek öldürüldü.

Osman, babasının yakalandığı sırada Vidin’den kaçarak kurtuldu.

Sonra bazı gönüllülerin başında osmanlı-avusturya savaşlarına katıldı.

Tamışvar ve Hermanstadt’a akınlar yaptı (1789).

Bunun üzerine babasının Vidin’deki malları kendisine geri verildi.

Fakat bir süre sonra Osman devlete isyan etti ve kısa zamanda Vidin yamaklarının başına geçti.

Rumeli’deki âsiler ve isyancılarla birleşti.

Türkler, amavutlar ve bulgarlardan meydana gelen büyük bir kuvvet toplandı.

Vidin kalesini tahkim etti.

Belgrad yamaklarına yardım etti ve onları Belgrad muhafızı Mustafa Paşayı öldürmeğe teşvik etti.

Osman’m bu davranışları karşısında Gürcü Osman Paşa onu ortadan kaldırmakla görevlendirildi.

Ama Gürcü Osman Paşanın Vidin’e yaptığı saldırı başarısızlıkla sonuçlandı (1795).

Kış yaklaştığı için Vidin kuşatması kaldırıldı.

Bunun üzerine Pazvandoğlu Babıâli’ye, Belgrad yamaklarına yardım etmeyeceğini bildirdi ve affedildi.

İstediği vezirlik rütbesi verilmeyince yeniden isyan etti.

Kırcalı âsi reislerinden Macar Ali, Kambur İbrahim, Çıtak Veli, Kara Feyzi, Kara Mustafa ile Korco ve Kondo gibi bulgar çetecileri onun emrine girdiler.

Pazvandoğlu, emrindeki bu kuvvetlerle Tuna ırmağı kıyılarını, Niğbolu, Ziştoy, Rusçuk, Varna, Niş ve Sofya’yı ele geçirdi.

Adamlarını müsellem ve muhassıl olarak bu şehirlere tayin etti.

Kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvandoğlu’nun isyanını bastırmakla görevlendirildi; 120 000 kişilik bir ordu ve bir ince

donanmanın başında Vidin üstüne yürüdü.
Pazvandoğlu da Vidin kalesine iki yıllık erzak depo ederek 12 000 askeriyle savunmaya çekildi.
Mayıs 1798’de Vidin kuşatması başladı.
Pazvandoğİu yapılan birçok hücumu püskürttü.
Savaşlar devam ederken Napolyon, Mısır’a saldırdığından Hüseyin Paşa, kuşatmayı kaldırarak İstanbul’a döndü (1798).
Pazvandoğİu da vezirlikle Vidin muhafızlığına tayin edildi. Bir süre sonra gene isyan ettiğinden vezirliği geri alındı.
Pazvandoğlu, Eflak’a asker çıkararak Bükreş’i almak istedi; Belgrad yamaklarına yardım etti.
İsyan bastınlamadığından vezirliği geri verilerek yeniden Vidin muhafızı tayin edildi.
Bundan sonra Osmanlı devleti ile iyi geçindi.

Bir cevap yazın