Osmanlı’da Millet Kavramı,Temel Esasları | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı’da Millet Kavramı,Mısır, Arabistan, Anadolu, Kuzey Afıika, Balkan ülkelerinde Osmanlı devletinin yönet mi altında yaşayanların büyük çoğunluğu müslümandı, fakat ayrı ayrı milletlerdendi.

Osmanlı’da Millet Sisteminin Temel Esasları

Hıristiyan tebaaya geniş haklar tanıyan Gülhane hattının ilânından sonra müslüman tebaa ile hıristiyan tebaayı siyasi hayatta birleştiren temel düşünce olarak Osmanlıcılık düşüncesi savunulmaya başlandı.

1718’de Fransız devriminin getirdiği millet anlayışı tütün ülkeler gibi Osmanlı imparatorluğunda da etkisini gösterdi.

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan v.b. gibi eski osmanlı eyaletleri ayrı ayrı milletler olduklarını savunarak XIX. yy. sonunda teker teker Osmanlı imparatorluğundan koptular.

Tanzimattan beri garplılaşma yolundaki osmanlı aydınları ümmetçilik ve Osmanlıcılık düşüncelerinin yerine geçecek daha sağlam ve tutarlı bir siyaset düşüncesi arama yolundaydı.

Abdülhamid II’nin istibdat idaresinin son yıllarında millet kavramı etrafında türk milliyetçiliği anlayışı belirmeye başlamıştı, ikinci Meşrutiyetten sonra millet kavramına ırk, dil, tarih ilkeleri etrafında çeşitli yorumlar uygulandı.

(Türkçülük.) Cumhuriyetten sonra, Atatürk devrimleri içinde millet «dili, kültürü ve ülküsü bakımından başka topluluklardan ayrılan topluluk» şeklinde ifade edildi.

Bir cevap yazın