Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlı Hanedanı,Hanedan Soyu | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı Hanedanı Soyu, Osmanlı padişahlarının lakabı, Osmanlı Padişahlarının Lakapları,Osmanlı Hanedanı, Osmanlı padişahlarının mensup olduğu sülâle.

Osman I ile başlayan hanedanın resmî görev alan son mensubu halife Abdülmecid’dir.

Osmanlı padişahları Selim I’den itibaren «halife» unvanını da taşıdılar.

Osmanlı Hanedanı Soyu

Mehmed VI, otuz altıncı ve sonuncu osmanlı padişahıdır.

Saltanatın kaldırılmasından (1923), halifeliğin kaldırılmasına (1924) kadar yalnız halife unvanını taşıyan Abdülmecid, osmanlı hanedanına mensup 29. halifedir.

Osmanlı hanedanı padişahlık Osman II’ye kadar sadece babadan oğula geçti.

Osman II’nin kardeşi Mustafa I in tahta geçmesinden itibaren hanedanın en yaşlı ve erşet (en olgun) erkek mensubunun padişah olması esası uygulandı.

Bazı osmanlı padişahları bir şiire saltanattan uzaklaştıktan sonra yeniden padişah olmak suretiyle ikişer defa hükümdarlık ettiler: Murad II, Mehmed II, Mustafa I. Hanedanda en uzun süre hükümdarlık yapan Kanunî Sultan Süleyman (46 yıl), en kısa padişahlık yapan Murad V’tir (90 gün).

Fetret devrinde (1402-1413) Bayezid I in üç oğlu (Mehmed, İsa, Süleyman [sonradan yerine Musa geçti]) ayrı ayrı bölgelerde aynı zamanda hüküm sürdüler, öldürülen osmanlı padişahları, Süleyman ve Musa Çelebiler, Osman II ve Selim III’tür.

Mehmed IV, Bayezid II, Osman II, İbrahim, Ahmed III, Selim III, Mustafa IV, Abdülaziz .ve Abdülhamid II nin hükümdarlığı tahttan indirilmeleriyle sona erdi; Mehmed VI yurt dışına kaçtı

Osman I, Orhan, Murad I, Murad IV Gazi unvanına, Murad I ve Mehmed II Hünkâr unvanına.

Murad I ayrıca Hüdavendigâr unvanına sahipti.

Osman I’den Murad II’ye kadar gelen padişahlar Bey unvanıyla anıldı. Mehmed Il’den sonra Sultan unvanı kullanıldı.

Halife Mütevekkil I Alallah tarafından Bayezid I’e resmen Sultan unvanı verildi.

Osmanlı Padişahlarının Lakapları

Orhan Gazi: Şücaeddin; Çelebi Mehmed: Kirişçi, Gıyaseddin; Murad II: Gıyaseddin; Mehmed II: Fatih, Ebülfeth; Bayezid II: Ziyaeddin; Selim I: Yavuz, Muzafferüddin; Süleyman I: Kanunî; Mehmed IV: Ebülfeth; Mahmud II: Adli.

Bir yanıt yazın