Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti Madalyası | Osmanlı|

Osmanlı Hilâli Ahmer Cemiyeti Madalyası Osmanlı Hilâli Ahmer cemiyetine maddî ve manevî hizmetlerde bulunan Türk veya yabancı, erkek veya kadınlara verilen madalya.

Hilali Ahmer Cemiyeti Madalyası

Mehmed V’in 15 ekim 1912 tarihli iradei seniyesiyle çıkarıldı.

Altın, gümüş ve tunçtan, 2,5 sm çapındadır. Madalyanın ortası beyaz, kenarları kırmızı hilâli ahmer işareti taşır; alttan başlamak üzere, yanlara doğru bir zeytin dalı vardır.

Üst tarafında altınla «Muaveneti insaniyetkârâne» yazılıdır.

Madalya, cemiyetin teklifi ve padişahın iradesiyle verilir, beratında veriliş sebebi açıklanırdı.

Göğsün sol tarafına asılırdı.

Sahibinin ölümünde takma hakkı olmamak üzere mirasçılara geçerdi.

Bir yanıt yazın