Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlı Hürriyetperveran Fırkası | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası, Osmanlı hürriyetperveran cemiyeti, Osmanlı hürriyetperveran cemiyeti neden kuruldu,Osmanlı Hürriyetperveran Fırkası Türk siyasî partisi. Ali Fethi (Okyar) ve Hüseyin Kadri tarafından İstanbul’da kuruldu (1918).

Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası

Programında, anayasanın, millî hâkimiyet ve parlamenterizm ilkelerine uygun bir biçime sokulması öngörülüyordu.

Ayrıca, çeşitli hak ve hürriyetlerin güven altına alınması da isteniyordu, üyelerinin çoğu Millî kurtuluş hareketine katıldığından, parti herhangi bir faaliyet gösteremedi.

Bir yanıt yazın