Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Osmanlı Müellifleri – Bursalı Mehmet Tahir | Tarih |

Osmanlı müellifleri bursalı mehmet tahir,Osmanlı Müellifleri – Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı devletinde XIV. yy.dan XX. yy.a kadar yetişen bilgin, yazar, şair ve şeyhlerin hayatlarını anlatır; eserlerini tanıtır.

Şairlerin eserlerinden örnekler verir.

Mutasavvıf ye bilginler, ikinci cildinde şairler, üçüncü cildinde tarihçiler ve tabipler yer alır.

Bir yanıt yazın