Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlı Sosyalist Fırkası,Parti Programı | Osmanlı |

Osmanlı Sosyalist Fırkası Hakkında Bilgi, Osmanlı Sosyalist Fırkası Parti Programı, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları,Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları Parti programında İşçi haklarının güven altına alınması, bankaların, demiryollarının, madenlerin, Osmanlı Sosyalist Fırkasısigortaların millîleştirilmesi, her çeşit tekelin kaldırılması, barışta ordunun milis kuvvetlerden kurulması, saldırı amacı güden anlaşmalara girilmemesi, eğitimin herkes için parasız olması v.b. ilkeler yer almıştı.

Partinin mecliste üyesi yoktu.

Ancak bazı ermeni mebuslar partiyi destekleyerek görüşlerini mecliste savundular.

Parti, İttihat ve Terakki’nin sıkı takibine uğradı, kuruculardan çoğu sürgüne gönderildikten sonra üyelerinden bir kısmı Hürriyet ve İtilâf fırkasma katıldı, iştirak, Sosyalist, Muahede, İnsaniyet, partinin başlıca yayın organlarıydı; ayrıca, Dr. Refik Nevzad tarafından kurulan ve ayrı bir programı bulunan bir de Paris kolu vardı.

Bir yanıt yazın