Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Ahşap İşleri,Ahşap Sanatı | Osmanlı |

Osmanlı dönemi ahşap işçiliği, Osmanlı dönemi ahşap sanatı, Osmanlıda ahşap işlemeciliği, Osmanlıda Ahşap Oymacılığı,Osmanlıda Ahşap İşleri Ahşap sanat eserleri, zamanla yıprandığı için, bugüne çok az sayıda kalabildi.

Türk-lslâm Eserleri müzesinde Anadolu beyliklerinden kalma mimberden, Selçuklularda ahşap işçiliğinin oldukça ilerlemiş olduğu anlaşılmaktadır.

Osmanlıda Ahşap Sanatı

Osmanlıda Ahşap İşleri
Ahşap sanat eserleri, zamanla yıprandığı için, bugüne çok az sayıda kalabildi.

Türk ahşap işçiliği Osmanlılar zamanında gelişerek en güzel örneklerini verdi.

En eski osmanlı ahşap işçiliği örneği Murad II’nin (öl. 1451) Bursa’daki türbesinin saçak tavanıdır.

Osmanlılarda XVIII. yy. sonuna kadar çok sayıda yapılan Kur’an mahfazası, rahle, sehpa, çekmece, kavukluk gibi eserlerde değişik süsleme motifleri, değişik teknik ve şekiller kullanıldı.

Sedef, bağa, fildişi gibi malzeme çeşitli geometrik şekillerde kesilir, değişik kompozisyonla, kakma veya yapıştırma tekniğiyle süsleme sağlanırdı.

Yapıştırma tekniğiyle yapılan ahşap işlemelerde değerli taşlar da kullanılırdı (Ahmed I’in Topkapı müzesindeki tahtı).

Karyola, sehpa, koltuk, vitrin, kavukluk gibi ahşap işleri XVIII. yy.dan itibaren genellikle edirnekârî denilen bir teknikle yapılmaya başlandı.

Bu teknikte altın yaldız, kırmızı ve yeşil lake kaplama yapılırdı.

Eski türk evlerinin bir özelliği de çeşitli teknikle yapılan nakışlı ahşap tavanlarıydı.

Bunlardan, küçük tahtalarla, geçme suretiyle yapılanlar, daha az çatladığından ve dayanıklı olduğundan bugüne kadar kalabildi.

Bir yanıt yazın