Osmanlıda Bayraktar Nedir

Osmanlıda Bayraktar Nedir  Bayrak taşımakla görevli olana verilen addır.

Osmanlıda Bayraktar Nedir
Osmanlıda Bayraktar ,Bayrak taşımakla görevli olana verilen addır.

Osmanlılarda, Yeniçeri Ocağı’ın oluşturan her ortanın bir bayrakdarı vardı.

Kapıkulu Ocaklarından öteki ortaların da birer özel bayrakdarı bulunurdu.

Sipahiler’de de durum aynıydı.

Bunların da kendilerine has bayrak ve bayrakdarları vardı.

Öte yandan Beylerbeyi ve diğer önde gelen timar sahipleri de sefere giderken, kendi bayraklarını bayrakdarlarına taşıtırlardı.

Yeniçerilerde bayrakdarlar zâbit sınıfından seçilirdi.

Orta zâbitlerden sayılan ve “baş eski” denilen neferler de bayrakdarın yardımcısıydılar “Alem” taşıyanlara “alemdar” “sancak” taşıyanlara ise “sancakdar” denilirdi.

Bayrakdarların özel üniformaları vardı.

Bunlar üstlerine kırmıcı cüppe, ince entari, kırmızı şalvar; ayaklarına sarı çizme giyerlerdi.

Başlarına ise alt tarafına beyaz sarık sarılmış mavi renkte bir külah takarlardı.

Bir cevap yazın