Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Berber Başı,Görevleri | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Osmanlıda Berber Başı Osmanlı sarayında padişah ile şehzadeleri tıraş eden kimse.

Enderun’da Hasoda’nın ikinci derecedeki ağalarındandı.

1635’te Seferli koğuşunun kurulmasıyla berberlik, bu teşkilât mensuplarına verildi.

20 Kişiydiler.

Berber başı ilk defa şehzadelerin saçmı kestiği zaman sadrazamdan hilât giyip bahşiş alırdı. Berber usta, padişahın tıraş takımlarına bakan usta: emrinde birkaç kalfa vardı.

Yardımcısına ikinci denirdi.

Bu ustalık sonra kaldırıldı.

Bir yanıt yazın