Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Biat Töreni Nedir | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Biat Töreni Nedir İslam tarihinde ilk biat «Akabe biatindir.

Zamanla, halifelere, önce devlet erkânı, sonra halk biat etti.

İslâm devleti geliştikçe biat törenleri de daha tantanalı yapılmaya başlandı.

Çeşitli devirlerde ve devletlerde biat merasimleri değişik bir durum gösterir.

Emeviler ve Abbasiler devrinde bazı halifeler veliaht tayin ettikleri zaman devlet erkânı ona da biat ederdi.

Osmanlılarda da biat merasimleri diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi çok şaşaalı şekilde yapılıyordu.

Biat törenine vezirler. Şeyhülislâm ve diğer devlet ileri gelenleri davet edilirdi.

Devlet erkânı biat töreninde «divanî» denilen elbiseleri giyer, önce Nakibüleşraf etek öperek duaya başlardı.

Duadan sonra Şeyhülislâm biat ederdi.

Bundan sonra diğer davetliler biat ederlerdi.

Tören bitince padişah davetlilere hilatler giydirirdi.

Bir yanıt yazın