Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Bölük Başılar,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Bölük Başılar Osmanlıda Bölük Başılar Atlıydı, eğerlerinin sol tarafına bir demir bozdoğan ile bir kalkan asılırdı.

Padişahlar camiye giderken bölük başılar gösterişli elbiseler ve başlarına değerli taşlarla süslenmiş başlık giyerlerdi.

Ellerinde mızrak gibi uzun kamışlar tutarak alaya katılırlardı.

Atlarının haşaları da süslüydü.

Bölük başılar, kale muhafızlığı göreviyle ve 8 000, 15 000 akçe dirlikle tımara çıkarlardı.

Yeniçeri ocağındaki bölük başılardan başka, Kapıkulu süvarisinin esas bölükleri dışındaki bölüklerin kumandanlarına ve saraca, sekban, levent, tüfekçi denilen eyalet kapı halkı teşkilâtında bulunan bölüklerin kumandanlarına da. bölük başı denirdi.

Bir yanıt yazın