Osmanlıda Çakırcılar | Ansiklopedik Bilgi |

Çakırcıbaşı nedir,Osmanlıda Çakırcılar,Çakırdoğan yetiştiren ve kuş avında çakırdoğanı yöneten kimse.

Çakırcılar Osmanlı

Dağlarda, çakır yuvalarına çıkıp, yavruları toplayan, saray için av kuşu olarak yetiştiren timar sahibi ve her türlü vergiden muaf zümreye verilen ad.

Yeniçeri Ocağında Çakırcılar, padişahın maiyetinde bulunan ve onunla birlikte ava giden sınıfın adı. (Bunlar, doğan cinsinden çakır adlı av kuşlarını taşırlar, kullanırlar ve terbiye ederlerdi.) 

Çakırcıbaşı Nedir, çakırcıların amiri, şikâr ve rikâp ağalarının başı. (Bunlar derece sırasıyle yukarıdan aşağıya doğru çakırcıbaşı, şahincibaşı ve atmacacıbaşı idiler.

Aynı zamanda dış hizmetinde bulunan avcıbaşılardı.)

Bir cevap yazın