Osmanlıda Cambazhane

Osmanlıda Cambazhane Osmanlı askerî teşkilâtında savaşçı bir sınıf.Cambazan teşkilâtının Orhan Bey ve Murad II devirlerinde kurulduğu söylenir. Savaşlarda öncü görevini taşıyan bu kuruluşun XV. yy.da var olduğu bir gerçektir.

XVI. yy.da teşkilât genişletildi. Buna göre on nefer bir ocak meydana getiriyor, bunların akrabaları ve köleleri de cambaz sayılıyordu. Yaptıkları hizmet karşılığı birtakım vergilerden muaf tutuluyorlardı.

XVI. yy.da Rumeli topraklarında faaliyet gösterdiler. 1543’te 39 ocak, 1577’de ise 41 ocak idiler. Cambaz teşkilâtı XVI. yy. sonlarına doğru kaidınldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir