Osmanlıda Dalkavuklar

Osmanlıda Dalkavuklar,Tanzimattan Önce, işleri zenginleri eğlendirmek olan esnaf sınıfı. (Üzerine sarık sarılmamış kavuk giyerlerdi.) Doğu’da, saraylarda halifelerin, sultanların ve devlet ileri gelenlerinin özel toplantılarında bulunanları güldürmek ve eğlendirmek için dalkavukluk yapan ve bunu meslek edinmiş kimseler vardı.

Dalkavuk kelimesi bir söylentiye göre de Gazneli Mahmud’un çağdaşı olan ve ilk defa ona dalkavukluk eden Telhek’in adından gelmedir.

İslâm dünyasında ünlü eski dalkavuklar.

Harun-ür-Reşid çağında yaşayan Eşebî Temma ve Ebul Hasan Halil’dir.

Halife Mütevekkil çağında da dalkavukluk çok yaygındı.

Bu çağın ünlü dalkavuğu Ebül Enhas’tır.

Söylentilere göre Mütevekkilin sarayında Ebbadei Muhannes adlı dalkavuk, karnına bir yastık bağlayarak halifenin önünde Hz. Ali’nin taklidini yaparmış. Gazneliler çağının en tanınmış dalkavuğu ise Ebül Fevaris idi.

Bu dalkavuklar hükümdarların gözüne girer, güvenini kazanır, hattâ bazen güzel nükteler yanında iğneleyici sataşmalar da yaparlardı.

Batı saraylarında daha çok cüceler ve sakatlar hükümdarları güldürüyordu.

Bunlar ciddî tenkitleri mizah ülubuyla söyleyerek büyük etki bırakırlardı.

Bir cevap yazın