Osmanlıda Hat Sanatı ve El Yazmaları | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Hat Sanatı güzel sanatların önemli bir dalıydı ve yazı çeşidi 160 ı bulmuştu.

Ancak 160 çeşidin ana kaynağına aklâm ı sitte (altı çeşit) deniliyordu ve bunların yaratıcısı Hattat Yakut idi.

Osmanlı’da Hat Sanatı ve El Yazmaları

Osmanlıda Hat Sanatı
Osmanlıda Hat Sanatı güzel sanatların önemli bir dalıydı ve yazı çeşidi 160 ı bulmuştu.

Yazı sanatı Bayezid II’nin hocası Şeyh Hamdullah ile birlikte XV. yy.dan itibaren türk sanatçıların hâkimiyetine geçti.

Hamdullah’ın en yüksek seviyesine getirdiği bu sanat türünü, ondan sonra gelen hattatlar aynı yolda sürdürdüler.

Şeyh Hamdullah kıbletül küttab (kâtiplerin kıblesi) unvanını alacak kadar usta bir hat sanatçısıydı.

Onun yazdığı çeşitli Kur’an’lar, murakkalar ve bazı kitabeler üstün değerde sanat eserleriydi ve kendisinden sonra gelen hemen bütün hattatları etkiledi (usta hattatlara «Şeyh gibi yazmış» denirdi).

Yazı, Hamdullah ve onun yolunu izleyenlerin elinde aynı zamanda bir süsleme unsuru niteliğini kazandı. Bu sanatın en güzel ürünleri Kur’an yazmaları ve cami duvarlarında görülür.

Osmanlı hattatıarının sanat değeri uzun süre «Kur’an Mekke’de nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.» sözüyle belirtildi.

Osmanlıda Hat Sanatı

Osmanlıda Hat Sanatı

Osmanlıda Hat Sanatı

Bir cevap yazın