Osmanlıda Kalfalar,Görevleri

Osmanlıda Kalfalar,(Bunların mevkileri, bu işteki çalışma sürelerine göre değerlenirdi.

Pâdişâh tarafından tayin edilirler, hünkâr nöbeti tutarlar, sarayda kendilerine ayrılan yerde otururlar ve saygı görürlerdi.

Kalfalar sarayın iç hizmetlerinde çalışan cariyelere buyruk verirler, günlük yaşayışlarında ve özel günlerde cariyelerden farklı elbiseler giyerlerdi.)

Bir cevap yazın