Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Maden İşçiliği,Maden Sanatı | Osmanlı |

Osmanlıda Maden Sanatı, Osmanlıda madeni eşya yapımında kullanılan teknik,Osmanlıda Maden İşçiliği Osmanlıda Maden İşçiliği,Osmanlıarda üç alanda gelişti: 1. silâhlar; 2. gündelik eşya; 3. süs eşyası.

Osmanlıda Maden Sanatı

1. Silâhlar. Esas malzeme, dövülerek yapılan yüksek kaliteli demir ve çeliktir.

Pirinç ve bakırdan yapılmış kalkan, miğfer, zırh gibi savunma silâhlarına ve araçlarına da rastlanır.

Osmanlıda Maden İşçiliği
Osmanlıda Maden İşçiliği,Osmanlıarda üç alanda gelişti: 1. silâhlar; 2. gündelik eşya; 3. süs eşyası.

Silâhların, özellikle kılıç ve hançerlerin, çelik kısımlarının süslenmesinde, oyma ve kakma tekniği uygulanırdı.

Oymada sert ve sivri uçlu kalemlerle demir veya çelik üzerine çeşitli motifler işlenirdi.

Kakmada ise oyuklara altın veya gümüş tel döşenerek çakılır, sonra silinirdi. «Sıcak kakma» denilen başka bir kakma tekniğinde ise oyuklara altın veya gümüş tozu serpilir ve maden ısıtılarak oyuklar iyice doldurulurdu.

Zırh ve miğferler de oyma ve kakma tekniğiyle işlenirdi.

Kılıçların kınlarına ve kabzalarındaki pirinç kısma fakfon, gümüş, altın paftalar kendinden kabartma motiflerle veya savat, gümüş, altın kakma tekniğiyle işlemeler yapılırdı.

2. Gündelik eşya. Osmanlılarda bol ve iyi kaliteli bakır elde edildiğinden, günlük ihtiyaçlar için bu madenden geniş ölçüde yararlanıldı.

Bakır, dövülerek levha haline getirilir, sonra istenilen biçime sokulurdu.

Bu yolda çeşitli ev eşyasından (tepsi, sini, ibrik, sahan, tas, kazan, kepçe, bakraç v.b.) başka mangal, fener ve çeşitli süs eşyası da yapılırdı.

Bakır üzerine altın kullanılmasına tombak denilirdi.

Bu usulde, bakıra amalgam sürülmek suretiyle altın kaplanırdı.

Bakır gibi tunç eşya da altın, gümüş kakma veya oyma tekniğiyle işlenirdi.

3. Süs eşyası. Altın ve gümüş dövmeciliğiyle büyük boydaki eşya, değerli, madenlerle süslenirdi; kuyumculuk da gelişmişti.

Küçük süs eşyası gümüş veya som altından yapılır; motifler ince olarak işlenir ve aralarına elmas, yakut, zümrüt v.b. değerli taşlar konurdu.

Ayna, bilezik, kolye, kama kını ve sapı, küpe, yüzük, kemer tokası, saç tokası gibi süs eşyasında genellikle gümüşle işleme tekniği (telkâri) uygulanırdı.

Bir yanıt yazın