Osmanlıda Meşkhane Nedir | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Meşkhane,Meşkhane Nedir,Meşk edilen özel yer; öğretim yeri.

Osmanlı devletinde, bazı tarikatlarda musikiye ayrı bir önem verilirdi. Musiki meraklılarının, zamanı ustalarından ders aldıkları yerlere mMeşkhane (meşkâne) denirdi.

Yıldırım Bayez zamanında saraya giren musiki, Murad V ve Selim III devirlerinde çok gelişti, sarayda, zamanın ünlü musikişinasların dan ders alan saraylılar için özel meşkhariler vardı.

Padişahların musikiye karşı duydukları yakın ilgi, bazılarının musikişinas olmalarına ve musikinin gelişmesine geniş ölçüde yardımcı oldu.

Bir cevap yazın