Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Müşir Nedir,Müşir Rütbesi | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Müşir NedirNe Demek,Müşir veya Müşür.Askerlikte en yüksek rütbe, mareşal.

Müşir Rütbesi

Osmanlılara müşir kelimesi Memlûklular ve Selçuklular yoluyla geçti.

Müşir, askerlikte sipehsâlâr anlamına gelirdi.

Orhan Gazi’nin, oğlu Süleyman Paşayı, Divanı Hümayuna müşir ve sipehsâlâr tayin etmesi bunu gösterir.

Müşirliğin resmî olarak kabul edilişi 1832 Yılındadır.

Askerî sınıfta hassa ve mansure olmak üzere iki müşirlik vardı.

Tanzimat’tan sonra her eyalette mülkî ve malî işler birleştirilerek bir müşire verildi.

1865’te Saltanatı Seniye vükelâsı ve Meclisi Has üyeleri, vezir ve müşir rütbesindeydi.

Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra birçok kimsenin müşirlik rütbesi kaldırıldı.

Birinci Dünya savaşı sırasında eski müşirlerin hepsi emekliye sevkedildiğinden osmanlı ordusunda bu rütbede kumandan yoktu.

Kurtuluş savaşında, Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan savaşından sonra özel bir kanunla müşir oldu.

Aynı rütbe, Erkânı Harbiyei Umumiye reisi Fevzi (Çakmak) Paşaya da verildi.

Askerî rütbelerin yeniden düzenlenmesi sırasında bu kelime mareşal olarak değiştirildi.

Bir yanıt yazın