Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Müteferrika Nedir,Ne Demek | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Müteferrika.Padişahın, sadrazamın veya vezirlerin emirlerini götüren kimse.

Maaş alanlara Ulufeli müteferrika da denir.

Müteferrika’ların, gedikli, yani zeamet ve tımarlı olanları da vardı, fakat maaşlı olanlar en itibarlılarıydı.

Maaşlarını mâliyeden alırlardı.

Rütbeleri yükselince tımar defterdarı görevine getirilirlerdi.

XVI. yy. başında 40 kadar olan maaşlı müteferrikaların sayısı, aynı yüzyıl sonunda 433, XVII. yy. da 631 oldu.

Bir yanıt yazın