Osmanlıda Yamaklık Dönemi | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Yamaklık Dönemi Yeniçeri, topçu ve humbaracı ocaklarında asker adayı.

Sınır kalelerinde sefere gitmeyerek, kaleleri bekleyen asker.

Osmanlı devletinde fethedilen yerler, teşkilâtlandırılarak buraları korumakla görevlendirilen kimselere yurtluk olarak verilirdi.

Yamak’ların yurtlukları babadan oğula geçerdi.

Oğlu olmayan yamakların yurtlukları, hanedana bağlı kişilere verilirdi, önceleri düzenli olarak çalışan yamaklar, zamanla bozularak olaylara karıştılar.

1785’te Hotin ve Bender kalelerindeki yamaklar, ulûfelerinin gecikmesinden dolayı ayaklandılar.

1797’de Belgrad kalesi yamakları, olaylar çıkardılar. Kabakçı Mustafa isyanında da topçu yamaklarının payı vardı.

Bir cevap yazın